Pretraživanje nekretnina

62 Stanovi
20 Kuće
11 Zemljišta
Nalazite se ovdje : Naslovnica arrow Makarska Nekretnine arrow Politika privatnosti

Politika privatnosti

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Politika zaštite osobnih podataka u agenciji MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o.
OPĆA NAČELA

MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o.ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i
poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama
koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

Informacijski sustav agencije MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o.zaštićen je sukladno
praksama i standardima. Logičkim i fizičkim pristupom komponentama sustava upravlja se sukladno
primjenjivim standardima, a korisnike se redovito obučava i informira o važnosti informacijske
sigurnosti i zaštite podataka.
Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na
temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima
zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da
je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni
podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za
ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati
osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi
postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost
vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim
podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o.i partnera
koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).
Kako bi se ostvarili gore navedeni regulatorni zahtjevi, unutar naše kompanije angažirano je više
različitih odjela, čime je osiguran multidisciplinaran pristup očuvanju i zaštiti privatnosti naših kupaca,
poslovnih partnera, kandidata za zapošljavanje i drugih osoba čije podatke prikupljamo u svojem
poslovanju. Pritom redovito educiramo svoje zaposlenike, a s partnerima koji nam pružaju poslovnu
podršku ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.
Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u agenciji MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM
molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. Svaka
promjena politike privatnosti MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o.bit će objavljena na ovoj
mrežnoj stranici.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade

Voditelj obrade osobnih podataka jest MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o. sa sjedištem u
Makarskoj, Kotiška 26, OIB: 94245404432 (ured u Makarskoj,Ante Starčevića 23).

Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:
Adresa: 21300 Makarska, Ante Starčevića 23, e-pošta: makarska.nekretnine@gmail.com
Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka
MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu
privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih
poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih
izvora, a radi sljedećeg:

1. izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za
poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora

2. zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan
konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav
legitiman interes može biti:

• vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima
• otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara
• zaštita osoba i imovine
• ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje
usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja
naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima
• odgovaranje na vaše upite i komentare

3. nužnog poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti, agencija
MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o. se mora obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih
obveza. Primjerice, dužni smo postupati u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i
financiranja terorizma, Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina itd.

4. obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo
nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u
skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također
zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste
dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne
informacije o obradi.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?
Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su
ime, prezime, OIB, adresa, podaci o nekretnini i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših
poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz
javnih izvora (Sudski registar, Zemljišne knjige, FINA) ili su nam legitimno priopćeni od strane drugih
ugovornih partnera ili trećih osoba.

Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?
Niste obvezni. No imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka
MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o.neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos odnosno
ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze. Primjerice, bez vaše identifikacije nećemo moći
ispuniti one obveze, za koji mjerodavni zakon traži jasnu identifikaciju nalogodavca.

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni
MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o.vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je
potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju
obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje
obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:
- na adresu e-pošte makarska.nekretnine@gmail.com
Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina
povlačenja.
Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni,
osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?

MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o.. obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih
priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

• pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s
izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (primjerice odvjetnički ured, nadležne službe za
prebacivanje režija)
• nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava,
MUP)
• kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima
u jednakovrijednim pravnim postupcima
• kada je agencija MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o.zakonski dužna dostavljati te
podatke.

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?
Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

• zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju
o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju,
primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane

• zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju
dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja

• uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa
agencije MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o. ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga

• tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu
obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom agencije MAKARSKA
NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o.za obradu, kad prigovorite obradi za svrhu izravnog marketinga,
kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe agencija MAKARSKA
NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o.e u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije
apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja
prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe
agencija MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o.radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane
pravnih zahtjeva i slično

• ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne
provjerimo njihovu točnost

• prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u
kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo

• podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka
(AZOP).

Traženje pristupa osobnim podatcima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih
podataka
Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi
osobnih podataka, molimo vas da se obratite na naprijed navedenu adresu ili e-mail adresu.

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka
Ako smatrate da agencija MAKARSKA NEKRETNINE-ATRIUM PLUS d.o.o.nema zakonsku osnovu
obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na naprijed navedenu
adresu ili e-mail adresu.
U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i
biti s vama u poslovnom odnosu.

Ova stranica koristi kolačiće

Ova stranica koristi kolačiće (Cookies) radi pune funkcionalnosti i boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja suglasni ste s uporabom kolačića.

Slažem se